Etak

Brandventilation

Icopal brandventilationBrandventilation används för att vid brand evakuera lokaler, trapphus med mera från rök.

Brandventilation kan kombineras med takljus och komfortventilation.

Vi lämnar gärna förslag till olika lösningar för brandventilation och styrsystem och kan också svara för löpande underhåll och service.

 

 

 

 

 

E-Tak i Östergötland AB - Importgatan 34 - 602 28  Norrköping - Tel: 011-18 56 02 - info@etak.se